Priser betaling swift/utland

Betalinger fra utland og via swift
 Inngående betaling via swift
50,- 
Betalinger til utland og via swift
Utgående betaling registrert i Nettbank (ordinær prioritet)
50,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)
150,-
Tillegg for bekreftelse pr. e-post til mottaker
150,-
Korreksjon av oppdrag (før utsendelse) 2)
100,-
Reklamasjoner / endringer / kansellering 3)
300,-
Hastebetalinger
Hastebetaling beløp < NOK 10 000,-
300,-
Hastebetaling beløp < NOK 1 000 000,-
500,-
Hastebetaling beløp > NOK 1 000 000,-
850,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)
150,-
Betalinger fra utland og via swift
 Inngående betaling via swift50,- 
Betalinger til utland og via swift
Utgående betaling registrert i Nettbank (ordinær prioritet)50,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)150,-
Tillegg for bekreftelse pr. e-post til mottaker150,-
Korreksjon av oppdrag (før utsendelse) 2)100,-
Reklamasjoner / endringer / kansellering 3)300,-
Hastebetalinger
Hastebetaling beløp < NOK 10 000,-300,-
Hastebetaling beløp < NOK 1 000 000,-500,-
Hastebetaling beløp > NOK 1 000 000,-850,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1)150,-

Merknader

1) Dersom det er valgt at avsender betaler omkostninger i utlandet tas det forbehold om at omkostningene kan overstige kr 150,-. Eventuelt overskytende beløp vil bli etterbelastet.

2) Pris for manuell korrigering av feil og mangler i betalingen som forårsaker at vi må "reparere" meldingen, for eksempel manglende SWIFT/BIC

3)Pris for manuell behandling pga feil ved betaling som medfører reklamasjon eller endringer av betalingen etter at de er sendt. Eventuelle omkostninger i utenlandske banker kommer i tillegg.