Smart, enkel og forutsigbar måte å spare på

Sparebeløpet settes inn på en egen konto. Bedriften bestemmer selv sparebeløpet, som belastes en annen konto bedriften eier i BN Bank. Etter bindingstiden utbetales sparebeløpet tilbake til samme konto, sammen med opptjente renter.

Bestill fastrenteinnskudd

Vi henter inn og benytter den adressen som er registrert i Brønnøysundregistrene.
Fastrenteinnskudd knyttes til nettbank eller nettbedrift.

Sparebeløpet belastes en annen konto bedriften eier i BN Bank. Dersom bedriften ikke har annen konto i BN Bank,
etableres plasseringskonto sammen med avtalen om fastrenteinnskudd.

Vilkår for fastrenteinnskudd

  • Bindingstid 12 måneder
  • 1,75 % rente på innskudd inntil 10 mill.
  • 0,75 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
  • Uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 % p. a.
  • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.
  • Tilbudet gjelder ikke for finansinstitusjoner.
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?