Priser bedriftstjenester

Etablering/endring av avtale  0,-
Månedsgebyr 0,-
Betaling med/uten KID    0,-
Lønnsutbetaling                                                                      0,-
Betaling med/uten KID - via remittering                   0,-
Lønnsutbetaling - via remittering                                    0,-
Varekjøp og uttak minibank i Norge     0,-
Varekjøp og uttak minibank i utlandet*     0,-
Årsgebyr     275,-
Erstatningskort ved mistet/stjålet kort    100,-


*2,00% kurspåslag ved bruk av Visa-kort i utlandet

Driftskonto 0,05 %
Plasseringskonto <NOK 100 000 0,10 %
Plasseringskonto  >NOK 100 000* 0,35 % 
Skattetrekkskonto 0,05 %
   
NIBORkonto < NOK 5 mill NIBOR3M + 0,25 %
NIBORkonto >NOK 5 mill - 40 mill NIBOR3M + 0,30 %


* 0,20 % for den delen av innskuddet som overstiger 20 millioner