Velg BN Bank!

BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist, med Oslo-regionen som markedsområde. Vi driver ikke balansestyring utfra bransje og geografi og er således ikke «av og på» innenfor vårt segment og marked. BN Bank har alltid drevet med eiendomsfinansiering, og det skal vi fortsatt drive med!

Organisasjonen har gjennom 60 år satt kunden i fokus med basis i våre kjerneverdier. Dette forutsetter medarbeidere med betydelig markedsinnsikt og bankerfaring. Vår kundebase øker stadig, et tegn på at vi har lyktes med å leve opp til kundenes forventninger.

Forutsigbar

Vårt mål er alltid å levere i tråd med det vi har skissert.

Fleksibel

Vi søker å finne de beste løsninger og skreddersyr en finansieringsplan i samarbeid med kunden.

Rask

Våre kunder setter pris på raske og konkrete tilbakemeldinger tidlig i prosessen. Våre beslutningsprosesser er effektive, noe som ofte gir våre kunder et konkurransefortrinn.