Vi tilbyr prosjektfinansiering til:

  • Tomtekjøp
  • Oppføring av eiendommer
  • Ombygging eller annen utvikling av eiendommer

Dette gjør vi gjennom tradisjonelle byggelån og/eller separat tomtefinansiering. Vi kan således være med på hele utviklingsfasen av en eiendom fra kjøp og frem til ferdigstillelse for salg eller utleie.

Langsiktig finansiering

Vi tilbyr langsiktig finansiering av kontoreiendommer, logistikkeiendommer, handelseiendommer og utleieboliger.

Langsiktig finansiering

Ønsker du en prat med oss?

Våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og bidrar gjerne med å finne gode løsninger på ditt finansieringsbehov. Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende prat.

Vårt eiendomsteam