Vi tilbyr langsiktig finansiering av:

  • Kontoreiendommer
  • Logistikkeiendommer
  • Handelseiendommer
  • Utleieboliger


Løpetid vil normalt være begrenset til 5 år. Belåningsgrad, nedbetalingsstruktur osv. vil variere fra prosjekt til prosjekt.

For å kunne tilby deg en attraktiv samlet finansieringspakke, er vi i gode prosjekter også åpne for samarbeid med andre aktører hvor BN Bank kan bidra med 2. prioritets lån.

Prosjektfinansiering

Vi tilbyr prosjektfinansiering til tomtekjøp, oppføring av eiendommer, ombygging eller annen utvikling av eiendommer.

Prosjektfinansiering

Ønsker du en prat med oss?

Våre medarbeidere har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og bidrar gjerne med å finne gode løsninger på ditt finansieringsbehov. Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende prat.

Vårt eiendomsteam