Hils på våre folk på Kredittservice BM

Kredittservice BM består av Kredittservice og Depot.
Våre medarbeidere har lang erfaring og vil gjerne bidra til å finne gode løsninger.
Vi tilstreber god kundeservice med raske tilbakemeldinger og god kvalitet.

Kredittmedarbeider i BN Bank Ida W Sundli smiler
Kredittmedarbeider

Ida Wahl Sundli

Ida kom til BN Bank i 2012 og har 7 års erfaring fra bank og kredittstøtte. Hun har en Bachelor i Økonomi og Journalistikk fra Handelshøyskolen BI.

Telefon: 22 82 56 32

E-post: kreditt.bm@bnbank.no

Birgit Hatlem Stafne er kredittmedarbeider i BN Bank
Kredittmedarbeider

Birgit Hatlem Stafne

Birgit begynte i BN Bank høsten 2018, og har tidligere hatt mange ulike stillinger og ansvarsområder i SpareBank 1 SMN gjennom 18 år.

Birgit er utdannet ved Trondheim Økonomiske Høgskole (nå NTNU Handelshøyskolen i Trondheim ) med en Bachelor i ledelse og økonomisk styring.

Telefon: 97 57 18 58

E-post: kreditt.bm@bnbank.no

Seniorkonsulent på DEPOT Else Trondsetås
Seniorkonsulent depot

Else Trondsetås

Else har jobbet til sammen 18 år i BN Bank, og har lang erfaring fra Depot Næringseiendom. Hun har faglig fordypning i Kreditt- og depotjus fra Handelshøyskolen BI.

Telefon: 73 89 20 87

E-post: depotbm@bnbank.no

Alexander S Arntzen Konsulent Depot
Konsulent depot

Alexander S. Arntzen

Alexander har jobbet i banken siden 2019. Tidligere jobbet i både DNB og EIKA innenfor samme område. Alexander har faglig fordypning i Kreditt- og depotjus fra Handelshøyskolen BI, samt fag innen økonomi, it og bedriftsutvikling fra HiST.

Telefon: 90 59 80 83

E-post: depotbm@bnbank.no

Sindre Trana Kredittcontroller Bedriftsmarked i BN Bank
Credittcontroller BM

Sindre Trana

Sindre har vært ansatt i BN Bank siden januar 2018. Tidligere har han jobbet som senior revisor i EY. Sindre er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans fra Universitetet i Agder og har en bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer.

Telefon: 41 45 15 92

E-post: slt@bnbank.no

Konsulent depot

Camilla Skrede Nielsen

Camilla startet i BN Bank i 2022 og har en Bachelor i Eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet hos Meglerhuset Nylander AS der hun siden 2015 arbeidet som fagansvarlig for avdeling oppgjør.

Telefon: 94 50 63 63

E-post: depotbm@bnbank.no

Kredittmedarbeider

Taran Klausen

Taran kom til BN Bank i 2002 og har 20 års erfaring innen bank. Hun har hatt mange ulike ansvarsoppgaver og stillinger i banken. Taran har faglig fordypning i Kreditt- og depotjus fra Handelshøyskolen BI og er Autorisert Kredittrådgiver gjennom Finansnæringens autorisasjonsordninger.

Telefon: 73 89 20 24

E-post: kreditt.bm@bnbank.no

Kredittmedarbeider

Stine Elisabeth Johansen

Stine kom til BN Bank i 2022. Hun har 5 års erfaring som kredittmedarbeider innen privatmarkedet. Hun har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus ( nå Oslo MET).

Telefon: 41 36 02 26

E-post: kreditt.bm@bnbank.no

Kredittsjef Bedriftsmarked Martin Meier
Kredittsjef BM

Martin Meier

Martin har vært ansatt i BN Bank siden 2004, før det jobbet han i Kommunekreditt Norge AS. Martin er utdannet siviløkonom og har ansvar for kredittservice- og depotfunksjonene samt kredittstyring og kontroll på bedriftsmarkedet.

Telefon: 98 29 44 85

E-post: mme@bnbank.no

Våre avdelinger

Kredittservice

Vi yter låneadministrativ service som blant annet:

kontoutskrifter, nedbetalingsplaner, revisjonsoppgaver, årsoppgaver, belastingsoppgaver.Ta gjerne kontakt ved opplysninger om dette eller andre låneadministrative spørsmål.

 

Depot

Vi hjelper til med å finne gode løsninger i forbindelse med:

  • Etablering av bankens sikkerhet innenfor gjeldende lovkrav og bankens policy.
  • Utbetaling av lån i forbindelse med oppgjør av transaksjoner eller refinansiering.
  • Avslutning av låneforhold.

 

Avdeling Næringseiendom


Besøksadresse:
Tordenskiolds gate 6, 0160 Oslo

Postadresse:
BN Bank ASA. Postboks 282 Sentrum, 0103 Oslo

Dette kontoret utfører ikke banktjenester for personkunder.