Kortsiktig finansiering i Oslo-området til:

  • Tomtekjøp
  • Oppføring av eiendommer
  • Ombygging eller annen utvikling av eiendommer

Dette gjør vi gjennom tradisjonelle byggelån og/eller separat tomtefinansiering. Vi kan således være med på hele utviklingsfasen av en eiendom fra kjøp og frem til ferdigstillelse for salg eller utleie.