Vestby hyttepark – sentralt overnattingssted i et vekstområde

- Det er rart å tenke på hvordan det så ut da vi kjøpte området for litt over 20 år siden, sier Johansen. -Her lå det en nedlagt revefarm på et område på vel 30 mål, vi måtte rive alle reveburene og rydde tomta, og det var ingen infrastruktur. Heldigvis har vi hatt et godt samarbeid med kommunen gjennom hele perioden, det har vært helt avgjørende, forteller han. Da han kjøpte området hadde han allerede en idé om at han ønsket å skape et overnattingsalternativ hvor folk kunne bo sentralt, men likevel ha muligheten til å ha selvhushold, kunne lage maten selv og trekke seg litt tilbake i egne hytter eller leiligheter.

vestby hyttepark gammel.jpg

Foto: Området hvor Vestby hyttepark nå ligger var tidligere en revefarm – alt måtte ryddes før utbyggingen kunne begynne.

- Vi ønsket å tilby noe til turister, familier og firmaer, noe som skilte seg litt ut fra det vanlige hotellivet, og det har vi lyktes godt med, sier han. Her er det veldig godt belegg hele året. Om sommeren er det naturlig nok mange turister her, det er kort vei til Oslo, vi har Tusenfryd ikke langt unna og det er shoppingmuligheter i umiddelbar nærhet. Under Norway Cup er stort sett hele hytteparken booket av idrettslag og foreldre, da er det alltid god stemning her! Når høsten kommer er det mange bedrifter som leier hos oss, mange har bygg- og anleggsprosjekter i nærheten, da synes de det er flott å ha gode overnattingsmuligheter for sine ansatte.

Utbygging steg for steg

Etter å ha overtatt området i 1998 ble det jobbet hardt med planlegging og regulering, og i 2002 stod de første hyttene klare for bruk. Siden den gang har Johansen vært opptatt av å bygge ut hytteparken gradvis. - Vi har tatt dette steg for steg, og hele tiden følt at vi har vokst akkurat raskt nok, med god kontroll. Vi startet med hytter og har siden bygget ut med mange fine leiligheter.

Hele hytteparken har blitt pusset opp de siste par årene. Nå er vi i tillegg i ferd med å ferdigstille ytterligere seks leilighetsbygg, som vil stå klare sommeren 2023, forteller Johansen.

dronebilde vestby.jpg

Foto: Vestby Hyttepark - anno 2023

- Når vi er ferdige med disse byggene har vi vel rundt 700 sengeplasser på området, det inkluderer da også det selvbetjente hotellet vi har på andre siden av veien. I tillegg foreligger det rammetillatelse for bygging av et hotell inne på området, men utnyttelse av det ligger nok litt frem i tid, sier han.

Godt samarbeid har vært avgjørende

- Som jeg nevnte har vi gjennom hele prosessen hatt et svært godt samarbeid med Vestby kommune, sier Thor Einar Johansen. Dette gjelder både med tanke på vår planlegging og kommunens investeringer knyttet til infrastruktur i området. - I tillegg har det vært helt avgjørende at vi har hatt en bank som har spilt på lag med oss. Da vi skulle videreutvikle hytteparken for alvor kom BN Bank inn på banen, og i over 10 år har de vært en god og tilgjengelig sparringpartner. Jeg har hele tiden følt et gjensidig tillitsforhold, og det gir trygghet å ha en bankforbindelse som er forutsigbar og samtidig også er fleksibel og flink til å se løsninger, utdyper han. - BN Bank så muligheter der andre banker så begrensninger.

vestby thomas.jpg

Foto: Thor Einar Johansen (t.h.) i Landlord Eiendom er svært fornøyd med samarbeidet med BN Bank og Thomas Ytreland

Flerbrukshall for aktiviteter og utstillinger under bygging

I tillegg til at det nå ferdigstilles flere leilighetsbygg i hytteparken, er det en flerbrukshall under oppføring. - Grunnarbeidet er allerede godt i gang, og vi gleder oss virkelig til å se den ferdig oppført, sier Johansen. Hallen vil kunne benyttes til mange ulike formål, og det er allerede klart at dette blir svært populært blant for eksempel hundeutstillere i området. Det har i flere år vært arrangert hundeutstillinger i hytteparken, men nå blir det mulighet for både to- og firbeinte til å komme seg gjennom utstillingene på en tørrskodd måte – under tak. - Vi har allerede fått mange forespørsler knyttet til dette og gleder oss til nye arrangement i parken, sier han.

Vestby – et område i voldsom vekst

Vestby kommune ligger svært sentralt i befolkningstette områder, med anslagsvis 2 millioner mennesker innenfor en radius av to timers kjøring fra tettstedet Vestby. Nå er det også planlagt storstilt utbygging av boliger i området. - Det er vedtatt utbygging av nærmere 6.000 boenheter i Vestby. Det er svært spennende å være vitne til utviklingen av tettstedet jeg vokste opp i. Med så mange nye boenheter vil Vestby bli enda mer attraktivt, også innenfor reiseliv og handel, sier Thor Einar Johansen.

- Vi heier på lokal utvikling og er glade for å kunne bidra.

Thomas Ytreland er BN Banks kundeansvarlig for Landlord Eiendom. - Thor Einar var faktisk den første kunden jeg begynte å jobbe med, og det har vært utrolig spennende å følge prosjektene hans. I tillegg til hytteparken i Vestby har jo Thor Einar og Landlord Eiendom flere eiendommer i Oslo, og vi har fulgt ham og vært samarbeidspartner gjennom en årrekke der også. - Når det gjelder hytteparken har Thor Einar vært visjonær, samtidig som han har klart å utvikle den planmessig over tid, da er det både morsomt og givende å få være med på reisen, sier Ytreland.

- Hytteparken er et interessant prosjekt, og vi har hele tiden ønsket å være en god diskusjonspartner, slik at vi sammen med Thor Einar kunne finne den finansieringsløsningen som passet ham best. Vi gleder oss nå til å se den videre utviklingen av både hytteparken, resten av området og de andre prosjektene til Thor Einar og Landlord Eiendom, sier Ytreland.