Et satsingsområde i Asker

– Vi er utrolig glade for å få være med å utvikle et av Asker kommunes største satsingsområder, sier brødrene Espen og Gudbrand Tandberg i Tandberg Eiendom. - Det er ca 6-7000 innbyggere som sogner til Heggedal, og det å utvikle en levende og folkelig sentrumskjerne for dem har vært essensielt gjennom hele prosjektet, forteller de.

Heggedal Torg består i dag av over 100 leiligheter, flere butikker, kafe og postkontor, samt en stor dagligvareforretning. I tillegg huser området Heggedal Innbyggertorg, som med bibliotek, nærmiljøsentral, helsestasjon og konsertsal er en levende og åpen møteplass som legger til rette for aktiviteter. Utover det store «Heggedal Torg» har Tandberg Eiendom også bygget andre mindre boligblokker, og etterspørselen etter leiligheter viser at de truffet godt både mht arkitektur og bygningsmessig kvalitet. Vi møtte mange fornøyde leilighetskjøpere ved vårt siste besøk i Heggedal sentrum!

- Avhengige av godt samspill

-Dette er et stort prosjekt, og det er klart vi er avhengige av gode samarbeidspartnere når det skal realiseres, sier Espen Tandberg. – Vi har et suverent samarbeid med kommunen, og de har også gjort store investeringer knyttet til infrastruktur i området. Vi har arkitekter som tenker helhetlig, og vi har en bank som har spilt på lag med oss hele veien.

Vi har en kundekontakt som alltid er tilgjengelig og som kjenner bransjen veldig godt.

Det å ha en bank som er både fleksibel og forutsigbar har vært helt avgjørende for oss, og det er også en av årsakene til at vi har vært kunder i BN Bank i over 20 år, forklarer han. -Vi har en kundekontakt som alltid er tilgjengelig og som kjenner bransjen veldig godt.

Særpreg og gode løsninger - og miljø i fokus

Gjennom utbyggingen av Heggedal Torg har Tandberg Eiendom hele tiden hatt i tankene at det skal skapes nytt, samtidig som det skal være en helhet som tar vare på essensen i området, nemlig at det alltid har vært industrivirksomhet der. De nyoppførte bygningene er inspirert av de gamle industribyggene i Heggedal, samtidig som de tilfredsstiller dagens og fremtidens krav.  Alle boligene har påkostet standard og vannbåren varme.

 

Tandberg-bilde-2_1000.jpg

Irene 2 er det sist ferdigstilte bygget på Heggedal Torg, det består av kontorlokaler og flere leiligheter


I forbindelse med utbyggingen av Heggedal Torg er det bygget ca 100 energibrønner som sørger for oppvarming av boligene. Når planene for neste del av prosjektet, Heggedal Vest, skal realiseres planlegges det 150 nye brønner. – Vi har bygd en fremtidsrettet energisentral, og vi har et supert system for kildesortering av avfall, sier Espen Tandberg. – Når vi bygger er det klart at vi må tenke på miljøparametere, og i dette prosjektet er de veldig gode. 

Det er opparbeidet store uteområder rundt Heggedal Torg, og når kommunen får opparbeidet park og torg ved Kistefossdammen blir det nok et stort løft for Heggedal, sier Tandberg. -Det har allerede blitt et flott torg her, men med videre utbygging vil det faktisk bli en liten by, sier han og smiler.

Neste fase i prosjektet

Når byggetrinn 2 på Heggedal torg er ferdigstilt er det klart for neste trinn i prosjektet. – Den flotte Fabrikktomta som ligger vest i sentrum, skal bygges ut med nye leiligheter, forretnings- og kontorlokaler, samt flere parkeringsplasser i egen parkeringskjeller, sier Espen Tandberg.

Når vi tenker helhet mener vi at dette er noe vi skal være stolte av, det skal ikke være lettvinte løsninger, dette skal leve over tid.

– Vi gleder oss virkelig til å fortsette det arbeidet vi har påbegynt. Det er som nevnt viktig for oss at vi klarer å skape en helhet i dette. Vi beholder noen av de gamle bygningene i området, og da kan ikke de nye vi setter opp stå i for sterk kontrast til disse. Når vi tenker helhet mener vi også at dette er noe vi skal være stolte av, det skal ikke være lettvinte løsninger, dette skal leve over tid, fortsetter han. 

 

Tandberg-bilde-3_1000.jpg

Det er viktig for oss å tenke langsiktig og helhetlig når vi skal utvikle Heggedal, sier Gudbrand og Espen Tandberg. Jørn Aleksandersen i BN Bank er enig og støtter Tandberg Eiendoms visjon rundt utviklingen av Heggedal

- Vi er stolte av å være med på laget

Jørn Aleksandersen er banksjef for Bedriftsmarked i BN Bank, og sier dette har vært et spennende prosjekt å følge. -Tandberg Eiendom har vært kunder hos oss i over 20 år, og når vi ble spurt om å være på finansieringen av dette store og spennende prosjektet var vi ikke i tvil, sier han.

-Det er utrolig morsomt å få være med når kunder er så visjonære og tenker utvikling over lang tid. For vår del handler det i stor grad om å være der når kundene trenger det, og samtidig kunne tilby finansieringsløsninger tilpasset de ulike prosjektene. Vi har knyttet gode relasjoner til Tandberg Eiendom over lang tid og vært en god diskusjonspartner når de har hatt behov for det. Nå gleder vi oss til å se hvordan Heggedal sentrum utvikler seg fremover, avslutter han.