Et satsingsområde i hjertet av Oslo

- Vi er stolte av å få være med på utviklingen av et område som vi føler har blitt delvis «glemt» de siste tiårene, sier Hans Petter Krohnstad, styreleder i HCH Eiendom. - Nå ser vi at Storgata har blitt betydelig oppgradert de senere årene, og vi er glade for at det også er planlagt nye renoveringsprosjekter i området i tiden fremover, fortsetter han. - Sammen med Youngstorget og Torggata er Storgata et område som naturlig binder sentrum sammen med Grünerløkka.

- Dette er uten tvil en del av Oslo som er up-and-coming, sier Henning Krohnstad, daglig leder i HCH Eiendom. - Her har man nærhet til butikker, kaféer og restauranter – og med knutepunkt for kollektivtrafikken i umiddelbar nærhet er dette perfekt beliggenhet uansett om du er student eller i arbeid.

- Da vi kjøpte bygården var det tre dimensjoner som var viktige for oss i HCH, sier Henning. For det første er det området og mulighetene som ligger til rette for utvikling her. For det andre er det selve bygningen. Dette er jo en klassisk bygård som har hatt mange eiere opp gjennom årene, det er utrolig morsomt å få være med på å få den til å skinne igjen. Sist, men ikke minst, så er det konseptet vi går for, nemlig utleie av leiligheter kombinert med restauranter/uteliv i næringsdelene av bygget. Det å få dette til å henge sammen på en god måte er både utfordrende, spennende og morsomt.

Oppgradering av verneverdig bygning – avhengig av godt samspill

HCH Eiendom kjøpte Storgata 37 i desember 2020. Bygården er oppført rundt 1860 og har et totalt areal på hele 7.000 kvadratmeter fordelt over syv etasjer med både leiligheter og næringslokaler. - Når bygården er ferdig renovert ved slutten av året ligger det en omfattende og krevende prosess bak, dette er et svært kompleks bygg, sier Hans Petter Krohnstad. - Vi har hele tiden hatt fokus på å skape et miljøvennlig bygg og samtidig beholde dets inspirerende særpreg.

storgata før renovering.jpg

Foto: Storgata 37 før HCH Eiendom startet renoveringsarbeidet

Når det gjelder fasaderehabiliteringen har vi hatt god dialog med Byantikvaren, og vi har også hatt svært godt samarbeid med Plan- og Bygningsetaten i kommunen, alt dette har vært avgjørende for en god gjennomføring av prosjektet, sier Krohnstad.

I tillegg har vi en bank som er fleksibel og «på ballen», dette har også vært svært viktig for oss. – I BN Bank har vi en kundekontakt som alltid er tilgjengelig og som kjenner bransjen veldig godt og kjenner Oslo og norsk økonomi. Vi har et fast, personlig kontaktpunkt som er der når det trengs – dette skaper tillit.

Et konsept som skaper fellesskap

Da HCH Eiendom tok over bygården brukte de et halvt år på planlegging av hvordan de ville utvikle bygget. – Som nevnt er dette et komplekst bygg, og vi ønsket å finne et felles konsept som kunne binde leilighetsdelen av bygget sammen med næringsdelen på en god måte, sier Hans Petter Krohnstad.

– Da vi kjøpte eiendommen var det 40 leiligheter her, etter endringer og renovering står vi nå med 31 leiligheter og det bor litt over 100 mennesker der fra hele verden. Leilighetene holder en høy standard og det er investert mye i høy bokvalitet og gode felles oppholdsrom. Vi samarbeider med Evergreen om utleie av leilighetene og det har vært et etterspurt produkt som har truffet markedet bra, – omtrent alle leilighetene er allerede utleid. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, spesielt med tanke på at det har vært en krevende tid med mye byggeaktivitet i næringsarealene, fortsetter han.

kjøkken storgata.jpg

Foto: Leilightene i bygården er moderne og har høy standard

-Og så var det utrolig spennende allerede fra første dag når det gjelder næringsarealene, skyter Henning inn. - Vi har vært gjennom en del prosjekter tidligere og var ikke i tvil om at vi ville involvere leietakerne så tidlig som mulig i utviklingen og utformingen av arealene. Leietakerne vet bedre enn oss hvordan de vil ha det, da er det naturlig å la de være med i prosessen, forklarer han. Næringsdelen av Storgata 37 består av underetasjen, gateplan samt andre etasje ut mot Storgata. - Dead Poets har nettopp åpnet og i tillegg vil ytterligere fire restauranter/barer/utesteder åpne innen årsskiftet, to av de allerede i slutten av oktober.

Erfarne leietakere med suksess

- Vi har fått med oss We Come In Peace (WCIP) som leietakere, de står bak alle de ulike konseptene som skal drives her i Storgata 37. Dette er en veletablert utelivsaktør som allerede eier 12 øvrige steder i Oslo sentrum, blant annet Kastellet, sier Henning.

- Som nevnt var det viktig for oss å involvere leietakerne i en tidlig fase i prosjektet. De har også en eierandel i bygget og får da også ta del i verdistigningen. Vi synes alt dette er viktig for å få til et reelt samarbeid, for å skape motivasjon, og for å vite at man har sammenfallende interesser. WCIP har hatt stor suksess på Youngstorget og vi vet at dette skal vi klare å gjenskape i Storgata, rett og slett skape en «wow-faktor» i området.

Vi har også over flere år samarbeidet tett og godt med entreprenør Håndverkteknikk, som er totalentreprenør i Storgata 37. I tillegg til høy kvalitet på arbeidet, er de utrolig dyktige til å finne gode løsninger for alle parter på alt som måtte dukke opp av uforutsette utfordringer, som det alltid er i forbindelse med totalrehabilitering av eiendommer fra 1800-tallet. Med oss på laget har vi også arkitekt Tanja Vardund, som har vært en essensiell del av den kreative utviklingen av både næringslokalene og leilighetene i bygården, legger han til.

-Spennende å bidra til utvikling i sentrum

Espen Hasseldokk Jensen er kundeansvarlig for HCH Eiendom i BN Bank. – For oss har det vært veldig spennende å følge dette prosjektet. Hans Petter, Henning og resten av HCH Eiendom er dyktige eiendomsutviklere med fornuftig risikoprofil og god erfaring fra andre krevende prosjekter, sier Jensen. - De er flinke til å identifisere «underutviklede deler av byen», om man kan si det, for så å se potensial i eiendommer i området.

mennesker i HCH eiendom.jpgFoto: HCH Eiendom og BN Bank ser frem til ferdigstillelsen av Storgata 37 og videre samarbeid. Fra venstre Aleksander Engvik (Eiendomsdirektør i HCH, Espen Hasseldokk Jensen (Senior kundeansvarlig i BN Bank), Hans Petter Krohnstad (styreleder i HCH) og Henning Krohnstad (Daglig leder i HCH).

-Storgata 37 er et prosjekt som virkelig setter et positivt avtrykk i nærområdet. Vår jobb har blant annet vært å være en god diskusjonspartner og finne den finansieringsløsningen som passer best for HCH. Nå ser vi frem til ferdigstillelsen av dette prosjektet og gleder oss til nye prosjekter og fortsatt godt samarbeid med HCH Eiendom fremover.