Sparekonto

  • 1,00 % i rente fra første krone - ingen minimumsbeløp
  • Tilbys barn/ungdom 0-17 år
  • Minst en av foreldrene må være kunde i BN Bank
  • Disponeres i nettbanken til minst en av foreldrene
  • Ingen uttaksbegrensninger
  • Mobilbank - i kombinasjon med ungdomskort med brukskonto