Smart, enkel og forutsigbar måte å spare på

Med fastrenteinnskudd har du fast rente i hele perioden, så avkastningen er kjent på forhånd. Sparebeløpet settes inn på en egen konto. Du bestemmer selv sparebeløpet, som belastes en annen konto du eier i BN Bank. Etter bindingstiden utbetales sparebeløpet tilbake til samme konto, sammen med opptjente renter.

Bestill fastrenteinnskudd

Senest første virkedag etter at du har sendt inn din bestilling, vil avtalen være klar for elektronisk signering.

Sparebeløpet belastes en annen konto du eier i BN Bank. Dersom du ikke har annen konto i BN Bank, bes du etablere konto og nettbank ved å følge denne lenken før du sender inn bestilling av fastrenteinnskudd.

Vilkår for fastrenteinnskudd

  • Bindingstid 12 måneder
  • 1,75 % rente på innskudd inntil 10 mill.
  • 0,75 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
  • Uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 % p. a.
  • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.
Kontakt oss
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?