BN Bank samarbeider med Seniorsaken

Seniorsakens verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.

  • Seniorsaken jobber for et inkluderende samfunn med omsorgsfull omlegging,
  • Positiv aldring og verdig eldreomsorg.
  • Seniorsaken påvirker politikere og utbyggere til å bygge attraktive og trygge Seniorboliger.
  • Seniorsaken kjemper for en forutsigbar og rettferdig Seniorøkonomi.