Dette er SeniorLån

  • Du trenger ikke betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.
  • Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller månedlige utbetalinger. Alternativt som en kombinasjon.
  • Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.
  • Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet ved forfall, dekker BN Bank tapet.
  • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
  • Lånet tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. flytting til sykehjem) eller død.
  • Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i skattemeldingen og få en ekstra skattefordel.
  • Lånet kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen. Har du boliglån fra før må dette innfris med beløpet du får i SeniorLån.
Portrettbilde

"Jeg kan tenke fremover på alderdommen og vite at den blir god og trygg. Økonomien er sikret og jeg kan bo der jeg ønsker."

Eva Heinschien (71)

Les historien her

Lånekalkulator SeniorLån

Få en indikasjon på hvor mye du kan få utbetalt. Som engangsbeløp, månedlig beløp eller en kombinasjon.

Prøv vår SeniorLån-kalkulator

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du å vite mer om SeniorLån kan du legge igjen informasjon i vårt kontaktskjema så vil Judith-Karin Adolfsen eller Terje Ottesen ta kontakt med deg.

Kontaktskjema SeniorLån

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer SeniorLån og hvem kan få SeniorLån? Hva skjer om boligen synker i verdi? Det er mange spørsmål som dukker opp når man skal låne penger.

Spørsmål og svar om SeniorLån

Senior Norge

BN Bank samarbeider med Senior Norge, og vi holder til i felles lokaler i Oslo.
Senior Norge arbeider for å fremme seniorenes/pensjonistenes sak i Norge, samt enkeltmenneskets rettigheter og behov. 

Les mer om Senior Norge