- Jeg brukte ofte å tenke på forbrukslån som siste utvei. Men etter å ha begynt å jobbe med produktet, så ser jeg at det for mange er en løsning som kan være både god og fornuftig. Forutsatt at man har en bevisst holdning til produktet, sier Anders Langø. Han jobber som lånekonsulent på forbrukslånsteamet i BN Bank, som reklamerer med "at det noen ganger kan være ålreit med et forbrukslån". Et budskap som har skapt reaksjoner hos dem som mener forbrukslån er et rent «lånehaiprodukt».

- Dessverre er det en del aktører som oppfører seg som lånehaier og ødelegger for produktet og andre seriøse tilbydere. Det oppfordres til forbruk og kundene pushes til å låne mer enn de trenger. Det er fryktelig synd, for det kan faktisk være ålreit med et forbrukslån av og til. I hvert fall hvis alternativet ender opp med å koste deg mer i det lange løp.

Hvorfor forbrukslån?

Forbrukslån er på mange måter et misvisende navn. Lånet brukes ofte til andre ting enn rent forbruk. En ting som går igjen er refinansiering av annen og dyrere gjeld. Mer enn halvparten av søknadene som kommer inn til BN Bank oppgir dette som låneformål, og ofte er det snakk om kredittkortgjeld som har bygd seg opp over tid. I dag er kredittkort et hverdagsverktøy med både ekstra sikkerhet og fordeler for den enkelte bruker. For mange er det nettopp dette som gjør at de havner i uføret.

- Det er en stor elefant i rommet som de aller fleste har sluttet å snakke høyt om, nemlig kredittkort. Ulike kort brukes til ulike kjøp, og brukt riktig og kontrollert, kan det også lønne seg. Problemet er når det begynner å bli mange utestående småbeløp som man glemmer å betale tilbake. Når da renta på kredittkort for det meste ligger på over 20 prosent kan det fort bli snakk om store summer etterhvert. Til sammenligning har et forbrukslån hos oss rente på mellom 7,1 prosent til 15,7 prosent. Samler du gjelda i ett forbrukslån kan det fort bety tusenlapper spart hver måned. I tillegg får du bedre oversikt når du bare har én aktør å forholde deg til, forteller Anders Langø.

Slik samler du dyre forbrukslån.

Forbrukslån som investering

Det finnes også de som benytter forbrukslån som en investeringsløsning, og da gjerne inn mot bolig. Pusser du opp for 100 000 kroner kan du øke boligens verdi. Dessverre er det ikke sikkert du har nok sikkerhet til at du kan øke boliglånet for å få finansiert oppussingen. Da kan løsningen være å ta et forbrukslån, pusse opp, for deretter å få en ny verdivurdering av boligen. En økning i boligens verdi betyr at du har mer sikkerhet, kan ta opp mer i boliglån og betale ned forbrukslånet. 

Et annet eksempel på når det kan lønne seg med forbrukslån, er når du skal kjøpe deg bruktbil som har en verdi under 50 000 kr. Finansierer du kjøpet med billån foreligger det som regel krav om full- eller delkasko. For en god del bruktbiler vil dette ikke lønne seg. Prisen på kasko kan være ganske høy sett i lys av bilens faktiske verdi. Finansieres kjøpet med forbrukslån foreligger ikke andre krav enn den lovpålagte ansvarsforsikringen. Selv om renta på forbrukslånet vil være høyere enn billån, er det derfor ofte et rimeligere alternativ.

Kvalitet gir lavere rente

Som forbrukslånskunde i BN Bank må du ha fast inntekt. I tillegg må det være tydelig at du ikke bare har god betalingsevne, men også betalingsvilje. 

- Har du historisk sett vært dårlig på å gjøre opp for deg, vil du ikke få lån hos oss. Verken kunden eller vi er tjent med å gi ut lån som aldri betales tilbake, bekrefter Anders Langø.

I tillegg verken tilbyr eller pusher BN Bank på med større lånebeløp enn hva kunden faktisk etterspør.

- En del andre aktører opererer på denne måten og dette gir produktet et ufortjent dårlig rykte. Her er det derfor viktig at du som forbruker er oppmerksom på hva slags tilbyder du henvender deg til og faktisk velger noen som har en forsvarlig og seriøs holdning til produktet, avslutter Anders Langø.

Les mer om refinansieringslån i BN Bank og legg inn din søknad her.

Samle gjelda

Mer oversiktlig med ett lån

Forbrukslån kan være greit når du har behov for kortsiktig finansiering, f.eks. til:

  • Refinansiering av kredittkortgjeld
  • Oppussing
  • Uforutsette utgifter
Søk om forbrukslån