I BN Bank er alle kunder like verdifulle. 

BN Bank ønsker derfor å gjøre det enklere og mer oversiktlig å være boliglånskunde – og lettere å flytte boliglånet, om du ikke er fornøyd. Vi har derfor gått i bresjen for å få innført en ordning med snittrente i Norge, lik den svenskene innførte 1. juni 2015. 

For å vise at vi mener alvor med ønsket vårt om mer åpenhet rundt boliglånsrentene, velger BN Bank nå å offentliggjøre snittrenten på boliglån. Dermed kan alle se hva gjennomsnittskunden i BN Bank betaler for lånet. Skandiabanken har gjort som oss, og vi i BN Bank oppfordrer alle andre banker om å gjøre det samme.