Boliglån Pluss innenfor 75 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,15 %
Eff. rente2,20 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente2,40 %
Eff. rente2,47 %
Boliglån Pluss innenfor 85 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,65 %
Eff. rente2,71 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente2,90 %
Eff. rente2,98 %
Boliglån innenfor 75 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,35 %
Eff. rente2,41 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente2,60 %
Eff. rente2,68 %
Boliglån innenfor 85 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,85 %
Eff. rente2,92 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente3,10 %
Eff. rente3,19 %
Boligkreditt innenfor 60 % av boligens verdi 3)
Uavhengig av lånebeløp
Nom. rente2,65 %
Eff. rente2,75 %
Mellomfinansieringslån innenfor 85 % av boligens verdi 4)
Uavhengig av lånebeløp
Nom. rente5,50 %
Eff. rente5,89 %
Nom. renteEff. rente
Boliglån Pluss innenfor 75 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 0002,15 %2,20 %
Lån under kr 2 000 0002,40 %2,47 %
Boliglån Pluss innenfor 85 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 0002,65 %2,71 %
Lån under kr 2 000 0002,90 %2,98 %
Boliglån innenfor 75 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 0002,35 %2,41 %
Lån under kr 2 000 0002,60 %2,68 %
Boliglån innenfor 85 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 0002,85 %2,92 %
Lån under kr 2 000 0003,10 %3,19 %
Boligkreditt innenfor 60 % av boligens verdi 3)
Uavhengig av lånebeløp2,65 %2,75 %
Mellomfinansieringslån innenfor 85 % av boligens verdi 4)
Uavhengig av lånebeløp5,50 %5,89 %
MERKNADER

1) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 30, etableringsgebyr kr 0 med lånebeløp på kr 2 500 000 og kr 1 500 000. Boliglån Pluss betinger at låntaker(e) bruker oss aktivt i hverdagen med lønnsinngang, brukskonto, sparekonto, bankkort (uten årsgebyr og transaksjonsgebyr) og nettbank.

2) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 30, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000 og kr 1 500 000.

3) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 70, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000.

4) Effektiv rente beregnes ut fra 6 måneders løpetid, termingebyr kr 30, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp kr 2 500 000.

Snittrenter boliglån

Etablering
Kostnad
Etableringsgebyr per lån
1 000,-
– tillegg for nytt pantedokument
500,-
– tillegg for flere utbetalingsdatoer
500,-
Termingebyr boligkreditt
70,-
Termingebyr boliglån – trekk fra konto
30,-
Termingebyr boliglån – utsendelse av giro
100,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – bankbytte
200,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – ordinært
525,-
Tinglysingsgebyr borettslag
430,-
Kortsiktig finansiering ved boligkjøp (uten langsiktig lån)
min. 5 000,-
Mislighold
Kostnad
Purregebyr
70,-
Forsinkelsesrente
8,5 %
Endring på løpende lån
Kostnad
Endring av termindato
0,-
Endring av belastningskonto
0,-
Endring av nedbetalingsplan
350,-
Restgjeldsoppgave 
500,-
Endring / sletting av låntaker
1 000,-
Endring / sletting av pant (+ evt. Tinglysingskostnader)
1 000,-
Førtidig innfrielse av lån med fast rente (+ evt. overkurs)
3 000,-
Etablering
Kostnad
Etableringsgebyr per lån1 000,-
– tillegg for nytt pantedokument500,-
– tillegg for flere utbetalingsdatoer500,-
Termingebyr boligkreditt70,-
Termingebyr boliglån – trekk fra konto 30,-
Termingebyr boliglån – utsendelse av giro100,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – bankbytte200,-
Tinglysingsgebyr fast eiendom – ordinært525,-
Tinglysingsgebyr borettslag430,-
Kortsiktig finansiering ved boligkjøp (uten langsiktig lån)min. 5 000,-
Mislighold
Kostnad
Purregebyr70,-
Forsinkelsesrente8,5 %
Endring på løpende lån
Kostnad
Endring av termindato0,-
Endring av belastningskonto0,-
Endring av nedbetalingsplan350,-
Restgjeldsoppgave 500,-
Endring / sletting av låntaker1 000,-
Endring / sletting av pant (+ evt. Tinglysingskostnader)1 000,-
Førtidig innfrielse av lån med fast rente (+ evt. overkurs)3 000,-
HVA BESTEMMER RENTEN?

BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet. Prislisten viser laveste nominelle og effektive rente. Laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 75 % av boligens verdi for boliglån og 60 % for boligkreditt. Sammen med lånet etableres nettbank og gebyrfri brukskonto.

Pris for lån med sikkerhet i sekundærboliger fastsettes individuelt etter en vurdering av det enkelte kundeforholdet.

Når du søker om lån gjør banken en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt og gjeld, samt betalingsanmerkninger. Dette sier noe om din evne og vilje til å betjene lånet. Som eksisterende kunde vurderes i tillegg hvordan ditt kundeforhold har vært, med spesiell vekt på punktlig betjening av tidligere lån og eventuelt overtrekk på kontoer. Resultatet av kredittvurderingen kan medføre avslag på lånesøknaden eller en forhøyet pris.

Etter som tiden går, kan forutsetningene for prissettingen på ditt lån endre seg, for eksempel ved endring av boligverdi, lånebeløp eller betjeningsevne/-vilje. Har du en forhøyet pris, og mener at forutsetningene for prissettingen på ditt lån har endret seg kan du få en ny vurdering ved å kontakte banken. Banken vil da legge til grunn de samme objektive kriteriene som gjelder for nye lånesøknader. Vi gjør oppmerksom på at det må vises til forbedret betjeningsevne/-vilje over en periode på minimum 6-12 måneder før renten kan revurderes.