Boliglån med fornøydgaranti innenfor 50 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,35 %
Eff. rente2,41 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente2,55 %
Eff. rente2,63 %
Boliglån med fornøydgaranti innenfor 75 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,55 %
Eff. rente2,61 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente2,75 %
Eff. rente2,84 %
Boliglån med fornøydgaranti innenfor 85 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,95 %
Eff. rente3,02 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente3,15 %
Eff. rente3,25 %
Boliglån innenfor 50 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,55 %
Eff. rente2,61 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente2,75 %
Eff. rente2,84 %
Boliglån innenfor 75 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente2,75 %
Eff. rente2,82 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente2,95 %
Eff. rente3,04 %
Boliglån innenfor 85 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 000
Nom. rente3,15 %
Eff. rente3,23 %
Lån under kr 2 000 000
Nom. rente3,35 %
Eff. rente3,45 %
Boligkreditt innenfor 60 % av boligens verdi 3)
Uavhengig av lånebeløp
Nom. rente2,95 %
Eff. rente3,05 %
Mellomfinansieringslån innenfor 85 % av boligens verdi 4)
Uavhengig av lånebeløp
Nom. rente5,50 %
Eff. rente5,89 %
SeniorLån
Uavhengig av lånebeløp
Nom. rente4,25 %
Eff. rente4,36 %
Nom. renteEff. rente
Boliglån med fornøydgaranti innenfor 50 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 0002,35 %2,41 %
Lån under kr 2 000 0002,55 %2,63 %
Boliglån med fornøydgaranti innenfor 75 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 0002,55 %2,61 %
Lån under kr 2 000 0002,75 %2,84 %
Boliglån med fornøydgaranti innenfor 85 % av boligens verdi 1)
Lån over kr 2 000 0002,95 %3,02 %
Lån under kr 2 000 0003,15 %3,25 %
Boliglån innenfor 50 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 0002,55 %2,61 %
Lån under kr 2 000 0002,75 %2,84 %
Boliglån innenfor 75 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 0002,75 %2,82 %
Lån under kr 2 000 0002,95 %3,04 %
Boliglån innenfor 85 % av boligens verdi 2)
Lån over kr 2 000 0003,15 %3,23 %
Lån under kr 2 000 0003,35 %3,45 %
Boligkreditt innenfor 60 % av boligens verdi 3)
Uavhengig av lånebeløp2,95 %3,05 %
Mellomfinansieringslån innenfor 85 % av boligens verdi 4)
Uavhengig av lånebeløp5,50 %5,89 %
SeniorLån
Uavhengig av lånebeløp4,25 %4,36 %
MERKNADER

1) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 30, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000 og kr 1 500 000. Boliglån med fornøydgaranti betinger at låntaker(e) bruker oss aktivt i det daglige, med lønnsinngang, brukskonto, sparekonto, bankkort (uten årsgebyr og transaksjonsgebyr) og nettbank.

2) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 30, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000 og kr 1 500 000.

3) Endelig rentesats på lånet settes på bakgrunn av objektive kundedata. Effektiv rente beregnes ut fra 25 års løpetid, termingebyr kr 70, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp på kr 2 500 000.

4) Effektiv rente beregnes ut fra 6 måneders løpetid, termingebyr kr 30, etableringsgebyr kr 1 500 med lånebeløp kr 2 500 000.

HVA BESTEMMER RENTEN?

BN Bank priser ditt lån ut fra gjeldende prisliste og objektive kriterier på søknadstidspunktet. Prislisten viser laveste nominelle og effektive rente. Laveste rente forutsetter blant annet 1. prioritets sikkerhet i fast eiendom, tilfredsstillende resultat av kredittvurdering og at lånebeløpet er innenfor 50 % av boligens verdi for boliglån og 60 % for boligkreditt. Sammen med lånet etableres nettbank og gebyrfri brukskonto.

Pris for lån med sikkerhet i sekundærboliger fastsettes individuelt etter en vurdering av det enkelte kundeforholdet.

Når du søker om lån gjør banken en kredittvurdering av deg, og ser blant annet på forholdet mellom inntekt og gjeld, samt betalingsanmerkninger. Dette sier noe om din evne og vilje til å betjene lånet. Som eksisterende kunde vurderes i tillegg hvordan ditt kundeforhold har vært, med spesiell vekt på punktlig betjening av tidligere lån og eventuelt overtrekk på kontoer. Resultatet av kredittvurderingen kan medføre avslag på lånesøknaden eller en forhøyet pris.

Etter som tiden går, kan forutsetningene for prissettingen på ditt lån endre seg, for eksempel ved endring av boligverdi, lånebeløp eller betjeningsevne/-vilje. Har du en forhøyet pris, og mener at forutsetningene for prissettingen på ditt lån har endret seg kan du få en ny vurdering ved å kontakte banken. Banken vil da legge til grunn de samme objektive kriteriene som gjelder for nye lånesøknader. Vi gjør oppmerksom på at det må vises til forbedret betjeningsevne/-vilje over en periode på minimum 6-12 måneder før renten kan revurderes.