Alle som oppfyller våre grunnkrav kan søke om forbrukslån:

  • Du må være mellom 24 og 70 år og norsk statsborger.
  • Du har hatt fast lønns- eller pensjonsinngang på konto de siste 3 år.
  • Du har en fast årsinntekt på minimum 150.000 kroner netto årslønn.
  • Du har ingen registrerte inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Alle søkere kredittvurderes.

Du søker enkelt om forbrukslån via vårt søknadsskjema

Du kan søke om lån fra 40.000 til 400.000 kroner. Hvor mye du kan låne avhenger av blant annet inntekt og din nåværende gjeldssituasjon.

Du kan ha inntil 10 års nedbetalingstid. Dette avhenger av størrelsen på lånet.

Du får umiddelbar tilbakemelding; både om lånet er innvilget eller om vi trenger mer informasjon fra deg. Har du sendt lånesøknad etter våre åpningstider vil din søknad bli behandlet førstkommende virkedag.

Innvilges lånet får du tilsendt en e-post eller sms med en lenke til lånedokumentene. Dokumentene signerer du med BankID. Vi utbetaler til din konto i BN Bank så snart det er praktisk mulig etter at vi har mottatt dokumentene i retur.

Ja, du kan når som helst innbetale ekstra på lånet. Det er viktig at du fører den ekstraordinære innbetalingen til lånets eget kontonummer. Ta kontakt med oss slik at vi får avtalt endring i nedbetalingsplanen.

Du kan søke om en avdragsfri måned (renter må betales som normalt). Dette forutsatt at de siste 6 måneder er betalt punktlig. Skulle du få problemer med å betale lånet i henhold til nedbetalingsplan ber vi om at du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan finne en løsning.

Nominell rente er pålydende rente fra vår prisliste og som du ofte får oppgitt når du ber om et tilbud. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, nedbetalingstid, etableringskostnad og termingebyr. Effektiv rente er det du faktisk betaler.

Skattemeldingen kan du laste ned elektronisk via Altinn.no. Les mer om hvordan du henter Skattemelding fra Altinn her.