Dette er depositumslån

Et depositumslån er et lån du som leietaker tar opp for å stille depositum for en bolig du ønsker å leie. Lånet utbetales til en depositumskonto som du og utleier disponerer i fellesskap. Underveis i leieforholdet betaler du kun renter på lånet. Når leieforholdet er over og depositumskontoen avsluttes, tilbakebetales lånet med pengene som har stått på kontoen.

Depositumslån tilbys via våre samarbeidspartnere: