Bestille brukskonto Ung med ungdomskort

Vi gjør oppmerksom på at:

  • Bestilling av konto må gjøres av en av foreldrene
  • En av foreldrene må være kunde med nettbank i BN Bank
  • En av foreldrene må disponere kontoen i sin nettbank
  • Info om begge foreldrene må fylles ut
  • Ungdommen registreres som kontoeier
  • Ungdommen disponerer kontoen i sin nettbank/mobilbank
  • For Brukskonto Ung med bankkort er aldersgrensen 13 år