Fordeler

 • Du slipper å taste PIN-kode ved kjøp under kr 400.
 • Du betaler ved å legge kortet inntil betalingsterminalen.
 • Det er enkelt å bruke og du sparer tid.
 • Det er like sikkert som før.

Aktivere kontaktløs betaling

 1. Hold kortet inntil betalingsterminalen.
 2. Sett kortet i terminalen.
 3. Tast PIN.

Du har nå aktivert kontaktløs betaling.

Slik betaler du kontaktløst

 • Se etter symbolet for kontaktløs betaling på betalingsterminalen. 
 • Betal ved å holde kortet inntil terminalen.
 • Når du hører et pip er betalingen ok.
 • Ved beløp over kr 400 må du oppgi kortets PIN.
 • Av og til blir du bedt om å taste PIN. Dette er en sikkerhetskontroll for å sjekke at kortet benyttes av eier.
 • Har ikke butikken betalingsterminal som støtter kontaktløs betaling, benytter du chip og PIN.