Hvitvaskingsloven pålegger kontroll av nye kunders identitet

For å opprette kundeforholdet må banken innhente legitimasjon som bekrefter at kunden er den han/hun sier. Ved kundeetablering med BankID vil kundens BankID bli registrert som legitimasjon. I andre tilfeller er kun pass gyldig legitimasjon. Kopi av pass innhentes ved rekommandert sending som må hentes på Posten mot fremvisning av pass.