Publisert: 19.03.2019

 

Ledig stilling:
Sommerjobb innen analyse og produktutvikling

 

De siste 5 årene har BN Bank vært gjennom en teknologisk reise der vi har gått fra en tilværelse hvor manuell prosesser har vært hovedregelen, til at stadig flere oppgaver blir digitalisert og at vi unntaksvis gjennomfører standardiserte prosesser manuelt. Dette har vi klart ved å ta i bruk roboter, digitale grensesnitt og datadrevne modeller. 

Vi søker nå studenter som vil være med oss videre på denne teknologiske reisen. Vi har lang tradisjon for en analytisk tilnærming til problemløsing i bank. Nå har vi tatt i bruk nye metoder, bedre utstyr og fått et ytterligere økt fokus på fakta bak beslutningene og i kommunikasjonen med kundene. Dette har gjort at analyseteam og produktutviklerne har fått økte ressurser og større oppmerksomhet fra ledelsen.

Vi tilbyr:

Hos oss vil du som student jobbe i tverrfaglig team med både studenter og ansatte. Du vil få delta i et prosjekt som ligger helt framme i den teknologiske utviklingen. Prosjektet vil ligge i skjæringspunktet mellom analyse og produktutvikling, men vi tilpasser det til din kompetanse og interesse fordi vi tror det gir de beste resultatene.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • 3-4 år ut i studieløpet.
  • Bakgrunn fra realfag, IT, økonomi eller markedsføring (men studenter innen andre fagfelt som har erfaring innen analyse og produktutvikling oppfordres også til å søke)
  • Genuint interessert i analyser og produktutvikling.
  • En analytisk tilnærming til problemløsning.

Varighet:

Prosjektet starter opp i midten av juni og varer til skolestart med to uker sommerpause i juli.

Du vil få plass i våre lokaler i Trondheim og dere vil plasseres sammen med analyseteamet. Vi lover en god lønn for innsatsen.

Interessert?

Spørsmål om stillingen kan rettes til senioranalytiker, Joakim Blix Prestmo på telefon +47 922 68 544.

Er du klar for å bli med på en artig reise sammen med oss kan du sende din søknad til joakim.blix.prestmo@bnbank.no.

 

Søknadsfrist: 7.april

Oppstart: 17. juni

Varighet: 6 uker

Sted: Trondheim

 

Rekrutteringsprosessen

Når søknadsfristen har gått ut, vurderes søknadene og kandidater velges ut til intervju. På grunnlag av intervjuer og eventuelle tester, vurderer vi alle kandidatene og foretar også bakgrunnssjekker av de som er aktuelle for ansettelse. Dette gir du tillatelse til i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. Din søknad eller vedlegg til denne vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig.

Du vil også høre fra oss hvis du ikke får jobbtilbud!