Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt)

 

  • Etablert i 1998 ved en overføring av Bolig- og Næringsbanken ASAs (BN Bank) portefølje av lån til bedriftsmarkedet og borettslag (fellesgjeld).
  • Et 100 prosent eid datterselskap av BN Bank.
  • Et av Norges største kredittforetak for finansiering av næringseiendom.
  • Konsernets leverandør av langsiktige pantelån til bedriftsmarkedet, offentlig virksomhet og deler av boliglånsmarkedet (fellesgjeld til borettslag).
  • Opererer som en egen markedskanal med hele landet som virkeområde.
  • I tillegg til egne produkter tilbyr BNkreditt morbankens produkter i bedriftsmarkedet. Dette gjelder rammekreditter, topplån og innskudd- og betalingsformidlingsprodukter.

Rapporter/ presentasjoner

Års- og kvartalsrapporter, investorpresentasjon, Pilar 3-rapport m.v.

Til rapporter og presentasjoner

Obligasjoner

Registreringsprospekt, aktive låneavtaler og lånebeskrivelser for obligasjonslån emittert etter 21. februar 2001.

Til obligasjoner
Kontakt oss

KONTAKT

Telefon: 73 89 20 00

E-post: post@bnbank.no

Til topp
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?