Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt)

 

  • Etablert i 1998 ved en overføring av Bolig- og Næringsbanken ASAs (BN Bank) portefølje av lån til bedriftsmarkedet og borettslag (fellesgjeld).
  • Et 100 prosent eid datterselskap av BN Bank.
  • Et av Norges største kredittforetak for finansiering av næringseiendom.
  • Konsernets leverandør av langsiktige pantelån til bedriftsmarkedet, offentlig virksomhet og deler av boliglånsmarkedet (fellesgjeld til borettslag).
  • Opererer som en egen markedskanal med hele landet som virkeområde.
  • I tillegg til egne produkter tilbyr BNkreditt morbankens produkter i bedriftsmarkedet. Dette gjelder rammekreditter, topplån og innskudd- og betalingsformidlingsprodukter.

Rapporter/ presentasjoner

Års- og kvartalsrapporter, investorpresentasjon, Pilar 3-rapport m.v.

Til rapporter og presentasjoner

Obligasjoner

Registreringsprospekt, aktive låneavtaler og lånebeskrivelser for obligasjonslån emittert etter 21. februar 2001.

Til obligasjoner
Kontakt oss
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?