Ledergruppens koblinger mot andre selskaper og organisasjoner

Administrerende direktør

Svein Tore Samdal

Selskap/Organisasjon og rolle:

  • Rosenborg Ballklubb, nestleder i styret
  • Rosenborg Sport AS, styremedlem

Direktør risikostyring og compliance

Herborg Aanestad

Selskap/Organisasjon og rolle:

  • Ingen koblinger

Viseadministrerende direktør

Svend Lund

Selskap/Organisasjon og rolle:

  • Collection Eiendom AS, daglig leder/styremedlem (datterselskap av BN Bank ASA)
  • E-18 Eiendommer AS, styrets leder (datterselskap av Collection AS)


Direktør Personmarked

Endre Jo Reite

Selskap/Organisasjon og rolle:

  • Norges Forskningsråd/NTNU, Doktorgradsstudent