Ledergruppens koblinger mot andre selskaper og organisasjoner

Administrerende direktør

Svein Tore Samdal

Selskap/Organisasjon og rolle:

 • Rosenborg Ballklubb, nestleder i styret
 • Rosenborg Sport AS, styremedlem

Direktør risikostyring og compliance

Herborg Aanestad

Selskap/Organisasjon og rolle:

 • Ingen koblinger

Viseadministrerende direktør

Svend Lund

Selskap/Organisasjon og rolle:

 • Collection Eiendom AS, daglig leder/styremedlem (datterselskap av BN Bank ASA)
 • E-18 Eiendommer AS, styrets leder (datterselskap av Collection AS)


Direktør Personmarked

Endre Jo Reite

Selskap/Organisasjon og rolle:

 • Norges Forskningsråd/NTNU, Doktorgradsstudent  

Direktør økonomi og finans

Trond Søraas

Selskap/Organisasjon og rolle:

 • SpareBank 1 Boligkreditt, fast møtende varamedlem
 • SpareBank 1 Næringskreditt AS, fast møtende varameldem
 • Onesettle AS, styremedlem
 • Collection Eiendom AS, styreleder
  (datterselskap av BN Bank ASA)