Alle som oppfyller våre grunnkrav kan søke om refinansieringslån:

  • Du må være mellom 24 og 70 år og norsk statsborger.
  • Du har hatt fast lønns- eller pensjonsinngang på konto de siste 3 år.
  • Du har en fast netto årsinntekt på minimum 100.000 kroner.
  • Du har ingen registrerte inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Alle søkere kredittvurderes.

Du søker om refinansieringslån via vårt søknadsskjema

Du kan søke om lån fra 40.000 til 400.000 kroner. Hvor mye du kan låne avhenger av blant annet inntekt og din nåværende gjeldssituasjon.

Betaler du refinansieringslånet ditt punktlig hos oss får du etter hvert lavere rente på lånet ditt. Etter seks måneder settes renten ned med 0,75 prosentpoeng. Deretter reduseres den årlig med ytterligere 0,75 prosentpoeng. Den laveste renten du kan få med rentebonus er 5,5 %, og rentebonusen gis maks 5 ganger.

Du kan få inntil 10 års nedbetalingstid. Dette avhenger av gjenværende løpetid på lånet/lånene du ønsker å refinansiere.

Du får umiddelbar tilbakemelding; både om lånet er innvilget eller om vi trenger mer informasjon fra deg. Har du sendt lånesøknad etter våre åpningstider vil din søknad bli behandlet førstkommende virkedag.

Innvilges lånet får du tilsendt en e-post eller sms med en lenke til lånedokumentene. Dokumentene signerer du med BankID. Vi utbetaler lånet og innfrir dine lån i andre banker så snart det er praktisk mulig etter at du har signert dokumentene.

Ja, du kan når som helst innbetale ekstra på lånet. Det er viktig at du fører den ekstraordinære innbetalingen til lånets eget kontonummer. Ta kontakt med oss slik at vi får avtalt endring i nedbetalingsplanen.

Du kan søke om en avdragsfri måned (renter må betales som normalt). Dette forutsatt at de siste 6 måneder er betalt punktlig. Skulle du få problemer med å betale lånet i henhold til nedbetalingsplan ber vi om at du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan finne en løsning.

Nominell rente er pålydende rente fra vår prisliste og som du ofte får oppgitt når du ber om et tilbud. Effektiv rente beregnes på grunnlag av nominell rente, nedbetalingstid, etableringskostnad og termingebyr. Effektiv rente er det du faktisk betaler.

Skattemeldingen kan du laste ned elektronisk via Altinn.no. Les mer om hvordan du henter Skattemelding fra Altinn her.