BN Bank er en preferert arbeidsplass og vi ønsker å videreutvikle denne posisjonen.

Vårt mål er at våre ansatte skal få anledning til å prestere på høyde med sitt potensiale og at motiverte og engasjerte ansatte er drevet av et ønske om at banken skal lykkes med våre felles målsetninger. Vi er en liten organisasjon, drøyt 120 ansatte, i forhold til vår kundemasse, ca 60 000 kunder. Oppgavene er derfor varierte og tempoet høyt. Vi jobber alltid for å finne smartere måter å jobbe på, mot kundene og internt.

Vil du være med på denne reisen ønsker vi deg velkommen til å søke på de stillingene vi har utlyst!

Hvert år gjennomfører vi en organisasjonsundersøkelse, og resultatene viser at vi ligger godt over gjennomsnittet på medarbeidertilfredshet sammenliknet med andre banker. Målet er likevel stadig forbedring, noe vi jobber målrettet med.

Våre kjerneverdier er oppriktig og engasjert. Engasjert i jobben vår, og oppriktige både internt og mot kunden.

Vi utlyser de fleste ledige stillingene her på våre nettsider, men er du på jakt etter et vikariat, et engasjement, en sommerjobb eller en fast stilling som kunderådgiver innen personmarked ønsker vi at du tar kontakt med vår faste samarbeidspartner:

Manpower

Kristin Hammer Olssen

E-post:
kristin.hammer.olssen@manpower.no
Mobil: 91 39 86 51