Foreign Account Tax Compliance Act

På grunn av en avtale norske myndigheter har inngått med USA, er BN Bank pålagt å innhente informasjon fra nye kunder for gjensidig skatterapportering. Herunder fødested, statsborgerskap og skatteplikt. Dette er informasjon alle norske banker må innhente fra sine kunder og vil etter hvert også omfatte andre land.

Avtalen som er kjent som FATCA-avtalen, baserer seg på en amerikansk lov som ble vedtatt i 2009. Med denne overenskomsten plikter norske finansinstitusjoner å identifisere skattesubjekter som kan være amerikanske.

Likeledes har amerikanske finansinstitusjoner tilsvarende forpliktelser i forhold til norske skattesubjekter med midler i USA. Informasjon vil kun bli oversendt USA for beløp over en viss størrelse.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Personkunder

Som personkunde vil du få spørsmål om statsborgerskap og hvilke land du er skattepliktig til. Dersom du må skatte til USA, vil nødvendig informasjon bli formidlet videre til Skatteetaten. Herfra foretas endelig oversendelse til amerikanske skattemyndigheter.

Får du henvendelser fra banken i forhold til dette, er det viktig å besvare dem. Dette fordi manglende svar kan virke mistenkelig når det gjelder mulig skatteplikt. I noen tilfeller kan det da pålegges amerikansk kildeskatt på betalinger fra amerikanske finansmarkeder.

Bedriftskunder

For bedriftskunder er rapporteringsplikten gjeldende dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • Bedrifter som er et investeringsselskap, altså har 50 % av eiendelene i verdipapirer og/eller 50 % av inntektene fra verdipapirmarkedet.
  • Bedriften har eiere med 25 % eierandel eller mer, og en eller flere av disse er amerikanske skattesubjekter.

Det som er relevant, er i all hovedsak informasjon om mulige eiere med amerikansk skatteplikt. Skulle du ha noen spørsmål vedrørende FATCA, ta gjerne kontakt på fatca@bnbank.no.

Les mer om FATCA på Skatteetatens nettsider.