Om BN Bank

BN Bank er en landsdekkende bank for bedrifts- og privatkunder. Med effektive og enkle selvbetjeningsløsninger har BN Bank som mål å gjøre banktjenester enkelt for folk flest.

I 2009 var vi verdens første til å gi kunder mulighet til å opprette kundeforhold og nettbank med BankID på minutter. Det tok ikke lang tid før resten av det norske bankmarkedet fulgte etter. Med kunder som ønsker å gjøre mer fra mobilen var vi i mars 2014 med og lanserte mCASH, Norges første betalingsløsning for mobil.

BN Bank har gjort det mulig å tilby konkurransedyktige vilkår på lån og innskudd over tid gjennom en kostnadseffektiv driftsmodell.