BN Bank Presserom

BN Banks kjerneverdier er oppriktig og engasjert. 
Vi gjør det vi kan for å etterleve disse verdiene på alle områder - også når det gjelder håndteringen av henvendelser fra pressen. Vi deler gjerne informasjon om våre aktiviteter, planer og strategier.

Her inne finner du kontaktpersoner for journalister, pressemeldinger, og bilder av bankens ledelse som kan lastes ned til profesjonelt bruk.