Overgang til nettbedrift

Gjelder bestillingen en eller flere bedrifter?

Hvis du har kundeforhold til flere bedrifter i BN Bank, krysser du av for "Flere bedrifter". Du må da skrive inn alle bedriftene med både bedriftens navn og organisasjonsnummer, samt velge om de skal ha en hovedavtale eller en underavtale

Hovedavtale

Med en hovedavtale har du oversikt over alle dine kontoer som tilhører bedriften, samt kontoene til alle underavtalene du administrerer. Du slipper derfor å logge inn i nettbanken til hver enkelt bedrift du har kundeforhold til hos oss.

 

 

 

Underavtale(r)

-       Med en underavtale vil kontoene til denne bedriften ligge i hovedavtalen. Du slipper derfor å logge inn i nettbanken til hver enkelt bedrift du har kundeforhold til hos oss.

 

Underavtale 2

 

Underavtale 3

 

Underavtale 4

 

Informasjon om administrator

Administrator registrerer brukere og styrer deres tilganger, samt oppretter og avslutter konto.

 

 

Enkel eller dobbel godkjenning?

Ved dobbel godkjenning må alt som registreres på konto godkjennes av to forskjellige brukere. 

 

 

NB! Valget her må samsvare med den/de som har signaturrett i Brønnøysund-/Enhetsregisteret per i dag. Trykk her for å søke opp bedriften og finne ut hvem som har signaturrett. 

Informasjon om signatar 1

Signatar 2

Informasjon om signatar 3

Informasjon om signatar 4

Informasjon om signatar 5