En smart høyrentekonto for bedrifter


Sparing lønner seg - også for bedrifter. Med NIBORkonto får du høyere avkastning enn på en plasseringskonto.
Kontoen har daglige rentejusteringer, og du får til enhver tid en markedstilpasset, flytende pengemarkedsrente.
BN Banks NIBORkonto følger 3 måneders NIBOR-rente, samt en avtalt margin i prosentpoeng. Renten vil derfor endre seg i takt med markedet.

Bestill NIBOR-konto

Markedstilpasset, flytende rente

NIBORkonto er et spareprodukt for deg som ønsker en høyere avkastning enn det du får med vanlig plasseringskonto.
Rentebetingelser og produktegenskaper:

  • Innskudd opp til 10 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,20 prosentpoeng
  • Innskudd 10-20 mill: 3 måneders NIBOR-rente (gjelder hele innskuddsbeløpet)
  • Beløp over 20 mill: Rente avtales individuelt
  • Rentene gjelder fra første krone
  • Daglig rentejustering
  • Fritt antall uttak
  • Renten godskrives årlig

For finansinstitusjoner gjelder individuelle vilkår. Benytt vårt kontaktskjema under eller ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00.

Hva er NIBOR?

NIBOR - Norwegian Interbank Offered Rate - er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode.

Flere faktorer er sentrale i rentedannelsen, blant annet signalrentene fra Norges Bank. Dette er renten bankene får på innskudd i sentralbanken, og rentene bankene må betale på kortsiktige lån fra sentralbanken (dagslånsrenten). Med signalrenten styrer sentralbanken hvilket rentenivå markedet skal holde seg innenfor når pengemarkedsrenten - NIBOR - dannes.

Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 mnd. NIBOR og fremkommer på nettsidene til Norske Finansielle Referanserenter AS. Banken sender hver måned ut renteoversikt for kontoen.

Ta gjerne kontakt med oss

Fakturasvindel BN Bank
Bedrift

Slik sikrer du deg mot fakturasvindel

Med ferieavvikling og lavere bemanning på jobb kan fakturaer fort bli betalt uten den vanlige kvalitetssikringen. Men du kan ta dine forholdsregler for å unngå å bli lurt.

Slik unngår du fakturasvindel