Markedstilpasset, flytende rente

NIBORkonto er et spareprodukt for deg som ønsker en høyere avkastning enn det du får med vanlig plasseringskonto.

Rentebetingelser og produktegenskaper

  • For innskudd opp til 10 millioner kroner: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,20 % påslag
  • For innskudd over 10 millioner kroner: 3 måneders NIBOR-rente (gjelder hele innskuddsbeløpet)
  • Rentene gjelder fra første krone
  • Daglig rentejustering
  • Fritt antall uttak
  • Renten godskrives årlig

For finansinstitusjoner gjelder individuelle vilkår. Ta kontakt med vårt kundesenter.

Hva er NIBOR?

NIBOR - Norwegian Interbank Offered Rate - er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode.

Flere faktorer er sentrale i rentedannelsen, blant annet signalrentene fra Norges Bank. Dette er renten bankene får på innskudd i sentralbanken, og rentene bankene må betale på kortsiktige lån fra sentralbanken (dagslånsrenten). Med signalrenten styrer sentralbanken hvilket rentenivå markedet skal holde seg innenfor når pengemarkedsrenten - NIBOR - dannes.

Plasseringskonto NIBOR

Plasseringskonto NIBOR følger 3 måneders NIBOR-rente samt en avtalt margin i prosentpoeng. Renten vil derfor endre seg i takt med markedet. Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 mnd. NIBOR og fremkommer på nettsidene til Oslo Børs. Banken sender hver måned ut renteoversikt for kontoen.

Kontakt oss
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?