Markedstilpasset, flytende pengemarkedsrente

NIBORkonto er et spareprodukt for deg som ønsker en høyere avkastning enn det du får med vanlig plasseringskonto.

Rentebetingelser og produktegenskaper

  • For innskudd opp til 20 millioner kroner: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,20 % påslag
  • For innskudd over 20 millioner kroner: 3 måneders NIBOR-rente (gjelder hele innskuddsbeløpet)
  • Rentene gjelder fra første krone
  • Daglig rentejustering
  • Fritt antall uttak
  • Renten godskrives årlig

For finansinstitusjoner gjelder individuelle vilkår. Ta kontakt med vårt kundesenter.

Bestill NIBORkonto

Disponenter

Kundeprofil

1. Er det sannsynlig at bedriften vil motta innbetalinger fra utlandet som samlet per år vil overstige kr 100.000?

2. Er det sannsynlig at bedriften vil foreta utbetalinger til utlandet som samlet per år vil overstige kr 100.000?

3. Er det sannsynlig at bedriften vil foreta kontantinnskudd, som samlet per år vil overstige kr 100.000?

4. Er kundeforholdets formål annet enn sparing/lån/betaling tilknyttet ordinær drift? Hvis ja, beskriv i kommentarfeltet.

5. Er bedriften et betalingsselskap eller agent for et betalingsselskap?

6. Er kontanter betalingsmiddel i ordinær drift?

7. Er investeringer på vegne av andre en del av ordinær drift?

8. Står finansielle plasseringer for mer enn 50% av bedriftens inntekter eller eiendeler?

9. Handler bedriften med virtuell/alternativ valuta, f. eks. Bitcoin?

10. Er bedriften skattemessig hjemmehørende i et annet land enn Norge? Hvis ja, oppgi land i kommentarfeltet.

11. Hva er opprinnelsen for midlene som skal plasseres i BN Bank?

Hva er NIBOR?

NIBOR - Norwegian Interbank Offered Rate - er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode.

Flere faktorer er sentrale i rentedannelsen, blant annet signalrentene fra Norges Bank. Dette er renten bankene får på innskudd i sentralbanken, og rentene bankene må betale på kortsiktige lån fra sentralbanken (dagslånsrenten). Med signalrenten styrer sentralbanken hvilket rentenivå markedet skal holde seg innenfor når pengemarkedsrenten - NIBOR - dannes.

Plasseringskonto NIBOR

Plasseringskonto NIBOR følger 3 måneders NIBOR-rente fratrukket en avtalt margin i prosentpoeng. Renten vil derfor endre seg i takt med markedet. Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 mnd. NIBOR og fremkommer på nettsidene til Oslo Børs. Banken sender hver måned ut renteoversikt for kontoen.

Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?