Markedstilpasset, flytende pengemarkedsrente

NIBORkonto er et spareprodukt for deg som ønsker en høyere avkastning enn det du får med vanlig plasseringskonto.

Rentebetingelser og produktegenskaper

  • For innskudd opp til 20 millioner kroner: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,20 % påslag
  • For innskudd over 20 millioner kroner: 3 måneders NIBOR-rente (gjelder hele innskuddsbeløpet)
  • Rentene gjelder fra første krone
  • Daglig rentejustering
  • Fritt antall uttak
  • Renten godskrives årlig

For finansinstitusjoner gjelder individuelle vilkår. Ta kontakt med vårt kundesenter.