Enkle løsninger for deg
og din bedrift.


Med driftskonto i BN Bank har du full oversikt over din bedrifts inn- og utbetalinger. Kontoen er gebyrfri, fleksibel og kan kombineres med kort og andre betalingstjenester. Passer for alle bedrifter, foreninger og lag. Utnytt mulighetene!

Du får: gebyrfri nettbank | gebyrfritt bankkort | OCR-giro | direkte remittering | AvtaleGiro | betalingsterminal

Bestilling driftskonto

Har din bedrift alt den trenger?

Plasseringskonto

Spar bedriftens overskuddskapital på en plasseringskonto. Sett til side kapital som ikke er nødvendig i daglig drift. Dette gir god avkastning, og bedriften har enkelt oversikt og tilgang via nettbank/nettbedrift.

Mer om plasseringskonto

Fastrenteinnskudd

Med fastrenteinnskudd er du garantert god avkastning på sparepengene dine i bindingsperioden. Innskuddsrenten påvirkes ikke selv om renten i markedet endres. Dette gjør fastrenteinnskudd til en smart og forutsigbar måte å spare på

Mer om fastrenteinnskudd

NIBORkonto

Plasseringskonto NIBOR følger 3 måneders NIBOR-rente. Renten vil derfor endre seg i takt med markedet. Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 måneders NIBOR og fremkommer på nettsidene til Oslo Børs. Banken sender hver måned ut renteoversikt for kontoen.

Mer om NIBORkonto