Langsiktig finansiering i Oslo-området av:

  • Kontoreiendommer
  • Logistikkeiendommer
  • Handelseiendommer
  • Utleieboliger

Løpetid vil normalt være begrenset til 5 år, belåningsgrad, nedbetalingsstruktur osv. vil variere fra prosjekt til prosjekt.

For å kunne tilby deg en attraktiv samlet finansieringspakke, er vi i gode prosjekter også åpne for samarbeid med andre aktører hvor BN Bank kan bidra med 2. prioritets lån.