Smart og gebyrfritt bankkort!

Har du behov for å gjøre innkjøp på vegne av bedriften, lønner det seg med bankkort fra BN Bank. Kortet utstedes i navnet til den eller de som disponerer kontoen, og beløpet trekkes direkte fra driftskontoen.