Etablering/endring av avtale  0,-
Månedsgebyr 0,-
Betaling med/uten KID    0,-
Lønnsutbetaling                                                                      0,-
Betaling med/uten KID - via remittering                   0,-
Lønnsutbetaling - via remittering                                    0,-
Varekjøp og uttak minibank i Norge     0,-
Varekjøp og uttak minibank i utlandet*     0,-
Årsgebyr      0,-
Erstatningskort ved mistet/stjålet kort 100,-


*1,75% kurspåslag ved bruk av Visa-kort i utlandet

Etablering/endring av avtale 500,-
Månedspris   85,-
   
   Etablering/endring av avtale 500,-
Månedspris   85,-
OCR-giro transaksjon     2,-
OCR-giro innhenting returdata     5,-
OCR-giro liste 701 A+B sammendrag + porto   75,-Etablering/endring av avtale   500,-
Månedspris     85,-
Betalingsoppdrag med varsel fra bank       4,-
Betalingsoppdrag uten varsel fra bank       2,-
KID-bytte 1500,-
Henting av fil med konteringsdata       5,-
Sletting av betalingskrav     10,-
Elektronisk signering av AvtaleGiro - etablering   500,-
Elektronisk signering av AvtaleGiro - per signering       4,-Etablering/endring av avtale 500,-
Månedspris 150,-
Betaling uten melding     3,-
Betaling med KID     3,-
Betaling med melding     4,-
Lønnsbetaling     4,-
Filforsendelse til/fra Nets     5,-
Endring/sletting av ikke avregnet oppdrag 850,-
Etablering 0,-
Månedspris 85,-
Transaksjoner med KID 1,50-
Transaksjoner uten melding 2,-
Transaksjoner med melding 2,-
Transaksjon med feil KID 2,-
Transaksjon med underspesifikasjoner 2,-
   
Betalinger fra utland og via swift  
Inngående betaling via swift 50,- 


Betalinger til utland og via swift

 
Utgående betaling registrert i Nettbank (ordinær prioritet) 50,-
Manuell betaling utført av banken 250,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1) 150,-
Tillegg for bekreftelse pr. e-post / telefaks til mottaker 150,-
Korreksjon av oppdrag (før utsendelse) 2) 100,-
Reklamasjoner / endringer / kansellering 3) 300,-

Hastebetalinger
 
Hastebetaling beløp < NOK 10 000,- 300,-
Hastebetaling beløp < NOK 1 000 000,- 500,-
Hastebetaling beløp > NOK 1 000 000,- 850,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1) 150,-

 

1) Dersom det er valgt at avsender betaler omkostninger i utlandet tas det forbehold om at omkostningene kan overstige kr 150,-. Eventuelt overskytende beløp vil bli etterbelastet.

2) Pris for manuell korrigering av feil og mangler i betalingen som forårsaker at vi må "reparere" meldingen, for eksempel manglende SWIFT/BIC

3) Pris for manuell behandling pga feil ved betaling som medfører reklamasjon eller endringer av betalingen etter at de er sendt. Eventuelle omkostninger i utenlandske banker kommer i tillegg.

Utbetalingsanvisning                   100,-
Diverse servicetjenester tilknyttet Nets-avtaler   Etter avtale
Kundemeldinger via nettbank                   0,-       
Kundemeldinger via e-post                   5,-       
Kundemeldinger via post                   15,-       
Driftskonto 0,10 %
Plasseringskonto <NOK 100 000 0,20 %
Plasseringskonto  >NOK 100 000* 0,85 % 
Skattetrekkskonto 0,10 %
Fastrenteinnskudd<NOK 10 mill 2,00 %
NIBORkonto < NOK 10 mill NIBOR3M+ 0,20 %

NIBORkonto NOK 10 mill - 20 mill**

NIBOR3M (gjelder hele innskuddsbeløpet)


* 0,20 % for den delen av innskuddet som overstiger 10 millioner.

** NIBORkonto med beløp over 20 mill: Rente avtales individuelt.

Integrering med regnskapssystem (SFTP) - etablering 1200,-
Fil via integrering (SFTP), per fil   5,-
 Pris pr. mnd integrering (SFTP)    0,-Pris pr. mnd SFTP