Priser bedriftstjenester

Etablering/endring av avtale  0,-
Månedsgebyr 0,-
Betaling med/uten KID    0,-
Lønnsutbetaling                                                                      0,-
Betaling med/uten KID - via remittering                   0,-
Lønnsutbetaling - via remittering                                    0,-
Varekjøp og uttak minibank i Norge     0,-
Varekjøp og uttak minibank i utlandet*     0,-
Kontanttjeneste i butikk uttak     10,-
Kontanttjeneste i butikk innskudd     75,-
Årsgebyr      0,-
Erstatningskort ved mistet/stjålet kort 100,-


*2,00 % kurspåslag ved bruk av Visa-kort i utlandet.

Etablering/endring av avtale 500,-
Månedspris   85,-
   
   Etablering/endring av avtale 500,-
Månedspris   85,-
OCR-giro transaksjon     2,-
OCR-giro innhenting returdata     5,-
OCR-giro liste 701 A+B sammendrag + porto   75,-Etablering/endring av avtale   500,-
Månedspris     85,-
Betalingsoppdrag med varsel fra bank       4,-
Betalingsoppdrag uten varsel fra bank       2,-
KID-bytte 1500,-
Henting av fil med konteringsdata       5,-
Sletting av betalingskrav     10,-
Elektronisk signering av AvtaleGiro - etablering   500,-
Elektronisk signering av AvtaleGiro - per signering       4,-På grunn av krav i hvitvaskingsloven (§12 og §13) kan vi ikke lenger tilby dette produktet for nye kunder. For kunder som har produktet fra før gjelder følgende priser:

Månedspris                                                                       150,-
Betaling uten melding                                                       3,-
Betaling med KID                                                               3,-
Betaling med melding                                                       4,-
Lønnsbetaling                                                                     4,-
Filforsendelse til/fra Nets                                                  5,-
Endring/sletting av ikke avregnet oppdrag                850,-

Etablering 0,-
Månedspris 85,-
Transaksjoner med KID 1,50-
Transaksjoner uten melding 2,-
Transaksjoner med melding 2,-
Transaksjon med feil KID 2,-
Transaksjon med underspesifikasjoner 2,-
   
Betalinger fra utland og via swift  
Inngående betaling via swift 50,- 


Betalinger til utland og via swift

 
Utgående betaling registrert i Nettbank (ordinær prioritet) 50,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1) 150,-
Tillegg for bekreftelse pr. e-post / telefaks til mottaker 150,-
Korreksjon av oppdrag (før utsendelse) 2) 100,-
Reklamasjoner / endringer / kansellering 3) 300,-

Hastebetalinger
 
Hastebetaling beløp < NOK 10 000,- 300,-
Hastebetaling beløp < NOK 1 000 000,- 500,-
Hastebetaling beløp > NOK 1 000 000,- 850,-
Tillegg for omkostninger i utlandet (OUR) 1) 150,-

 

1) Dersom det er valgt at avsender betaler omkostninger i utlandet tas det forbehold om at omkostningene kan overstige kr 150,-. Eventuelt overskytende beløp vil bli etterbelastet.

2) Pris for manuell korrigering av feil og mangler i betalingen som forårsaker at vi må "reparere" meldingen, for eksempel manglende SWIFT/BIC

3) Pris for manuell behandling pga feil ved betaling som medfører reklamasjon eller endringer av betalingen etter at de er sendt. Eventuelle omkostninger i utenlandske banker kommer i tillegg.


* Egne priser for betalingsforetak
:

Betaling til utland 1 100,-
Hastebetaling til utland   2 900,-
Utbetalingsanvisning                   100,-
Diverse servicetjenester tilknyttet Nets-avtaler   Etter avtale
Kundemeldinger via nettbank                   0,-       
Kundemeldinger via e-post                   5,-       
Kundemeldinger via post                   15,-       
Bekreftelse av kapitalforhøyelse                   1 200,-
Utsendelse av revisjonsoppgave                   500,-
Manuell utstedelse av revisjonsoppgave                   1 200,-
Manuelle bekreftelser                   500,-
Termingebyr lån (aut.belastning/giro/AvtaleGiro/EHF-faktura)                   100,-
Driftskonto 0,05 % 
Skattetrekkskonto 0,05 % 
Plasseringskonto < NOK 100 000 0,10 % 
Plasseringskonto > NOK 100 000*

0,35 %

Kapitalkonto < NOK 1 000 000** 0,30 %
Kapitalkonto > NOK 1 000 000** 0,65 % 
Fastrente 12 måneder > NOK 250 000* 1,00 %
Fastrente 24 måneder > NOK 250 000* 1,20 % 
   
NIBORkonto < NOK 5 mill NIBOR3M + 0,25 %

NIBORkonto NOK 5 mill - 40 mill

NIBOR3M + 0,30 %


På NIBOR-konto må uttak må varsles 31 dager før utbetaling. Når uttak fra konto er varslet, kan ikke nytt uttak varsles før det første uttaket er gjennomført. Ved beløp over 40 mill på NIBOR-konto avtales rente individuelt

* 0,20 % for den delen av innskuddet som overstiger 10 millioner.

** 4 gebyrfrie uttak per år.

BN Bank forbeholder seg retten til å slette kontoer (og ev. tilhørende avtaler) som ikke tas i bruk innen seks måneder etter at kontoen er åpnet for bruk.

Integrering med regnskapssystem (SFTP) - etablering 1200,-
Fil via integrering (SFTP), per fil   5,-
 Pris pr. mnd integrering (SFTP)    0,-