Utføre en betaling

  • Mottakers navn, adresse, IBAN- eller kontonummer
  • Mottakerbanks BIC/SWIFT-adresse, evt bankkode.
  • Ved bankkode: Navn og adresse på bank
  • Beløp og valutasort
  • Fordeling av omkostninger
  • Ved overføringer over 100 000 kroner: Informasjon om hva betalingen gjelder.
Våre korrespondentbanker

Motta en betaling

  • Avsender benytter ditt IBAN nummer.
  • Avsender må benytte BN Banks SWIFT/BIC adresse som er KBNONO22 .
  • Navn og adresse for din konto.
Finn ditt IBAN-nummer

Hva er bankens BIC/SWIFT-adresse?

BN Banks BIC/SWIFT er KBNONO22

Se flere spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Postadresse: BN Bank ASA.
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Leveringsadresse:
Kongens gate 2, 7011 Trondheim

Telefon 73 89 20 00
Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058
Org. nummer 914864445