Overføre eller motta penger fra utlandet

Du kan velge mellom ordinær betaling eller hastebetaling. En ordinær overførsel er vanligvis på mottakers konto etter 2-5 dager, mens hasteoverførsel tar 1-3 dager. Overføringen skjer via SWIFT, et elektronisk nettverk som benyttes av de fleste banker verden over.

Alle transaksjoner inn og ut av landet rapporteres til myndighetene i henhold til Valutaregisterloven