Usikkerhet gir mindre forbruk

Vi håper alle at vi kan komme tilbake til hverdagen så fort som mulig, og nå skal skolene forsiktig gjenåpnes og restriksjonene synes å bli noe mindre stramme. Uansett så er vi inne i en periode som garantert har skapt usikkerhet blant folk.

Det som naturlig nok skjer når vi blir usikre er at vi prioriterer bort unødvendig forbruk og luksus, følgelig bruker vi mindre penger og velger kanskje å spare mer i stedet.

I tillegg blir avgjørelser som omfatter større kostnader (f.eks. huskjøp, bilbytte og oppussing) kanskje satt på hold i påvente av bedre tider. Det er både naturlig og fornuftig at folk ønsker å sikre seg selv i en slik periode.

Samtidig må vi være klar over at dette gjør det utfordrende å få i gang mange av de næringene som har blitt hardest rammet i krisen, som restaurantbransjen, overnattingssteder og servicenæring.

Det er svært viktig at de økonomiske tiltakene myndighetene har kommet med i første omgang må følges opp med nye målrettede tiltak i de bransjene som har størst behov for det. Mange bedrifter vil være helt avhengige av dette for å kunne overleve og deretter komme seg på beina og godt i gang igjen.

Sikker sparing og nedbetaling av gjeld

Med usikre tider og en ustabil økonomisk situasjon i landet velger flere å gå for trygge alternativer når det gjelder sparing. Utviklingen i aksjemarkedet gjør nok at mange heller vil ty til tradisjonell banksparing. For de som ikke har hatt aksjefond eller aksjer tidligere er krisen et bevis på at den tryggeste og beste spareformen er en vanlig sparekonto

I tillegg kan det være lurt å prioritere nedbetaling av gjeld. For mange har krisen ført til permittering og tap av inntekt. Kanskje har de hatt behov for å be om nødvendig avdragsfrihet på lånet sitt i en presset situasjon, og det er fornuftig. Samtidig er det da viktig å betale avdrag når situasjonen roer seg og lønna kommer på plass igjen.

Det er ingen tvil om at koronakrisen har fått mange til å føle på stresset med å ha høy gjeld. Dette vil nok føre til et større fokus på nedbetaling av gjeld fremover, og et mindre fokus på unødvendig forbruk. 

Lave renter fremover – hva med boligprisene?

Rentene vil nok holde seg lave lenge fordi dette er en forutsetning for å forsøke å skape fart i økonomien igjen. For de som har lån vil dette være en fordel.

I utgangspunktet ville lavere renter kunne ha gitt økte boligpriser, men med den skepsisen som foreligger nå er det faktisk vanskelig å se for seg at prisene ikke vil falle fremover.

Mange vurderer boligkjøp og økt gjeld opp mot fremtidsutsiktene. Når de er såpass usikre som nå vil nok flere avvente litt før de påtar seg ytterligere økonomiske forpliktelser.

Det er viktig at bankene nå er tålmodige, slik at dette sammen med lave renter sørger for at vi unngår et sterkt fall i boligprisene og et påfølgende kraftig prishopp igjen. Vi ønsker ikke å gjenoppleve situasjonen etter finanskrisen i 2008, men håper denne gangen at vi kan få et svakere prisfall og et roligere boligmarked hvor de som skal selge får tid til å finne kjøpere. 

Støtt de lokale aktørene

For mange har koronakrisen ført til nye vaner knyttet til handel. Vi planlegger mer, unngår alle småkjøpene og handler kanskje også mer på nett. Mange av de største kjedene har vært langt fremme og tilpasset seg situasjonen kjapt.

Vi må ikke glemme de små og lokale aktørene i alt dette. Vi tilpasser oss fort og har gått bort fra all småhandelen og heller valgt å handle stort. Dette gagner selvfølgelig de store aktørene, men vi må huske å støtte lokale aktører oppi alt dette, hvis ikke blir de fort taperne og de som kommer dårligst ut etter krisen.